Dom

Naszą misją jest zapewnienie wychowankom całodobowej opieki, stworzenie warunków do nauki i rozwijania zainteresowań oraz budowanie atmosfery bezpieczeństwa. Chcemy, aby każde dziecko w naszym domu, bez względu na trudności, jakie ze sobą niesie, doświadczało głębokiego poczucia akceptacji, miłości i zrozumienia.

W tej wyjątkowej przestrzeni dążymy do kształtowania umysłów oraz  – przede wszystkim  – serc. W parze z edukacją naszym celem są również kształtowanie charakterów, przygotowanie do życia w społeczeństwie i rozwijanie empatii. By nasi wychowankowie nie tylko przetrwali, ale przede wszystkim odnaleźli radość i spełnienie w życiu.

W naszym domu pielęgnujemy lub rozwijamy także pasje i zainteresowania. Sport, muzyka, taniec, sztuka, – to jedynie niektóre z obszarów, w których dajemy naszym podopiecznym szansę na rozwój. Uwrażliwiamy ich na piękno świata, otwierając drzwi do kultury i sztuki.

Podczas tej życiowej podróży staramy się być dla nich nie tylko nauczycielami, ale przede wszystkim przyjaciółmi, którzy wspierają, inspirują i pomagają pokonywać trudności. Naszym głównym celem jest pomóc naszym podopiecznym w odkryciu własnej wartości, godności i siły do stawiania czoła życiowym wyzwaniom. Jesteśmy tu, aby podać dłoń i pomóc dzieciom i młodzieży znaleźć swoją drogę w życiu, pełną nadziei, miłości i spełnienia.

Scroll to Top
Skip to content