św. Ludwika de Marillac

nasza patronka

Święta Ludwika de Marillac, postać o wielkim sercu i niewzruszonej determinacji, staje przed nami jako inspirujący wzór do naśladowania. Urodzona w 1591 roku we Francji, w czasach, gdy rozwijały się idee miłosierdzia i troski o drugiego człowieka, Ludwika w swoim życiu wypełniła te ideały po brzegi. Ludwika - matka, wdowa, ale przede wszystkim kobieta o wielkim sercu,  - poświęciła swoje życie pomocy ubogim i potrzebującym. Wraz ze św. Wincentym a Paulo, Ludwika de Marillac stworzyła wspólnotę oddaną pomocy najuboższym i najbardziej opuszczonym w społeczeństwie. Jako wdowa doświadczyła wielu trudności, ale zamiast skupiać się na własnych zmartwieniach, poświęciła się pomocy innym. Jej życie toczyło się w dźwiękach codziennych modlitw, ale przede wszystkim w czynach miłosierdzia. Była aniołem dla tych, którzy potrzebowali wsparcia, stając się głosem tych, którzy byli bezsilni. Jej odwaga, determinacja i miłość do drugiego człowieka sprawiły, że ta działalność miłosierdzia stała się nie tylko inspiracją dla jej współczesnych, ale także dla nas dzisiaj. Święta Ludwika de Marillac pozostawia nam dziedzictwo gotowości do służby, zwracania uwagi na cierpienie innych i niesienia wsparcia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Niech jej przykład będzie dla nas drogowskazem, abyśmy, inspirowani jej miłosierdziem, również potrafili rozszerzyć nasze serca na potrzeby drugiego człowieka. Święta Ludwiko, módl się za nami, abyśmy stawali się promieniem miłości w świecie, tak jak Ty byłaś nim za życia.

Scroll to Top
Skip to content