Polityka prywatności

Szanowni Państwo, z szacunku dla Państwa i w trosce o Państwa dane osobowe, Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu, ul. Mariacka 24/28, 61-012 Poznań (dalej: SOW lub Administrator), przyjął pewne zasady ochrony danych osobowych i prywatności, które realizują nakazy prawa świeckiego i kanonicznego.

Oto pewne informacje dotyczące tego obszaru i niektóre z zasad.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z SOW.

  1. SOW działa jako Administrator danych osobowych i można się z nim skontaktować pod adresem umieszczonym na górze lub w zakładce Kontakt.
  2. SOW wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych.
    Jest nim adw. dr Kinga Karsten dostępna pod adresem: iod@karsten.pl.
  3. Za treści pod linkami do innych stron internetowych lub portali społecznościowych, które znajdują się na stronie SOW ani za Politykę Prywatności stosowaną przez te strony lub portale SOW nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Zdjęcia i inne informacje na stronie internetowej SOW zostały zamieszczone za zgodą osób lub przetwarzane na innej podstawie prawnej z zachowaniem praw autorskich oraz innych praw, które mają zastosowanie.
  5. Fanpage SOW na FB pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100027924747142 jest prowadzony zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, przedstawionymi pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

Administratorem danych osobowych umieszczonych na Fanpage SOW jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu, ul. Mariacka 24/28, 61-012 Poznań. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na ten adres pocztowy lub e-mail podany w zakładce Kontakt. Inspektorem danych osobowych jest adw. dr Kinga Karsteniod@karsten.pl. Dane osobowe przekazane Administratorowi będą przetwarzane w celu kontaktu z nadawcą, np. udzielania odpowiedzi wiadomości skierowane poprzez FB, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy, udostępniania treści i postów, informowaniu o Administratorze i jego działalności, czyli dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekret KEP z 2018 r. regulującego ochronę danych w Kościele oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Dane umieszczona na Fanpage będą przetwarzane bezterminowo. Jeżeli funkcjonalność FB na to pozwala, dane może usunąć osoba, która je zamieściła. Dane przetwarzane w bezpośredniej korespondencji z Administratorem (np. przez Messenger) będą przetwarzane do 6 lat. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody osoby, której dane dotyczą. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top
Skip to content