RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu, ul. Mariacka 24/28, 61 – 012 Poznań
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego – jeśli tego dotyczy sprawa.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 5 lat
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Scroll to Top
Skip to content